ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

G-mail Account များပေးပို့ရန်

ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၇/၂၀) (PPTT ) သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများအားလုံးအား အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်၊၊

 • (က) Internet Access ရရှိသောဒေသများမှသူများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်သို့ (Eng+မြန်မာ) နှစ်မျိုးဖြင့် ပေးပို့ကြပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်၊၊
 • ၁၊ အမည် – (မြန်မာ+Eng)
 • ၂၊ အဘအမည် – (မြန်မာ+Eng)
 • ၃၊ သင်တန်းအောင်မြင်သည့်ခုံအမှတ် – (မြန်မာ)
 • ၄၊ အောင်မြင်ခဲ့သည့် မြို့နယ် – (မြန်မာ)
 • ၅၊ Facebook Account – (Real Name မိမိအမည်မှန်ဖြင့်ဖြစ်ရန်)
 • ၆၊ G-mail Account – (လက်ရှိအသုံးပြု၍ရသော gmail accountဖြစ်ရန်)
 • ၇၊ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – (မြန်မာ)
 • ၈၊ အမြဲသုံးဖုန်းနံပါတ် – (Eng)အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက် (၈)ချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ပြည့်စုံစွာ ရေးသားပြီး (13-8-2020) နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်၏ G-mail လိပ်စာဖြစ်သော kyaukphyuec.mm@gmail.com သို့ ပေးပို့ပါရန်
 • (ခ) Internet Access မရရှိသော ဒေသများမှသူများအတွက်
 • ရုံးဖုန်း – 09754426899 သို့ နံနက် (၁၀)နာရီမှ ညနေ(၄) နာရီအတွင်း ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက် (၈)ချက်ကို (13-8-2020)နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်ပေးပို့ကြရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *