ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

ပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်

ယခုလက်ရှိဖွင့်လှစ်ဆဲ သင်တန်းများမှာ

  • ဘွဲ့အထူးပြု (ပထမနှစ်) ”၉၅ ဦး”
  • လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၂၃/၁၈)(ဒုတိယနှစ်) ”၂၆၀ ဦး” နှင့်
  • လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း၊အမှတ်စဉ် (၇/၂၀) ကို ”၄၇၁ ဦး” တက်ရောက်ခွင့်ရရှိကြောင်း ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်၊၊

သင်တန်းကာလမှာ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ မှ မတ်လထိ (ပထမနှစ်ဝက်စာသင်ကာလ) နှင့် ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလထိ (ဒုတိယနှစ်ဝက်စာသင်ကာလ)ကို သတ်မှတ်ပါသည်၊၊ တန်းပြကာလ အဖြစ် အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာ (၂)လကို သတ်မှတ်ပြီး မိမိတို့နေထိုင်ရာ ဒေသများရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းစာသင်ခန်းများကို ဝင်ရောက်ပြီး သင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံရယူဆောင်ရွက်ရပါသည်၊၊

သင်တန်းကာလတလျှောက် ကောလိပ်အတွင်းတွင်လည်း တန်းပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချင်းအချင်းသင်ကြားခြင်းတို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်ရပါသည်၊၊