ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

ကွန်ပျူတာခန်းများ

ICT ဌာနသည် နည်းပညာဖြင့် သင်ကြားရေးတာဝန်များအပြင် ကျောင်းနှင့်ဆိုင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိသည်၊၊ လက်ရှိတွင် ICT Room ၌ ကွန်ပျူတာ (50) လုံးရှိပြီး သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကို သင်တန်းသား (၃) ဉီးလျှင် (၁)လုံးနှုန်းဖြင့် အလှည့်ကျ စာသင်ချိန်များစီမံကာ သင်ကြားသင်ယူလျက်ရှိပါသည်၊၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် MPT ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ 30 Mbps မြန်နှုန်းမြှင့် Wi-Fi တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်၊၊

ICT Literacy Rate တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ICT Digital Skills ဆိုင်ရာအသိပညာရရှိအောင် “Computer Skills Upgrading Training”, “ICT Knowledge Sharing and Practicing Training”, “Introduction to Microsoft 365 and O 365 Email Users Training”, “Microsoft PowerPoint Training” များကို ဆရာ/မများ၊ ရုံးအဖွဲ့ဝင်များအား အဖွဲ့လိုက် ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်၊၊

၂၈-၉-၂၀၂၀ မှ စတင်ကာ Microsoft Office 365 ကိုသုံးစွဲခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်၍ ဆရာ/မများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများအားလုံးကို O 365 Email Account များ ပြုလုပ်ပေးထားပြီးလက်တွေ့ အသုံးချနိုင်စေရန် PowerPoint File များပြုလုပ်ခြင်း၊ Word File များဖြင့် စာရိုက်ပြီး O 356 Mail ဖြင့်ပေးပို့စေခြင်း၊ Teams ကို သုံး၍ ဆရာ၊ဆရာမများ CPD တိုးတက်ရေးအတွက် ဌာနအလိုက် အလှည့်ကျ Presentation များပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်၊၊

Microsoft Office 365 Applications Training Photo 7.12.2020
Using O 365 Email and PowerPoint
Lecture by Trainer 2-1-2021