ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

ကျောင်းအုပ်ကြီး

ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

ဒေါ်မီမီဝင်း

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း – ၀၉၄၂၁၇၃၀၆၄၂

Email- memewin.kec@gmail.com

Domain Email – mmw@kpuedc.edu.mm

ပညာအရည်အချင်း

B.Sc(Hons) (1995 Yangon University)

M.Sc (1999) Yangon University

B.Ed (2006) Yangon University of Education

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ

  • မူလတန်းပြ(၁၉၉၅-၁၉၉၉) အခြေခံပညာကျောင်းများ၊(ပန်းတောင်းမြို့၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်)
  • နည်းပြ(၁၉၉၉-၂၀၀၇) ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်
  • လက်ထောက်ကထိက(၂၀၀၇-၂၀၁၁)ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်
  • လက်ထောက်ကထိက(၂၀၁၁-၂၀၁၆) သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်
  • ကထိက(၂၀၁၆-၂၀၁၈)သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်
  • ဌာနမှူး(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်
  • ကျောင်းအုပ်ကြီး(၂၀၁၉-၁-၁၀-၂၀၂၀) ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်
  • ကျောင်းအုပ်ကြီး(၂-၁၀-၂၀၂၀- ယနေ့အထိ) ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်