ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းချုပ်

ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး နှင့် စီမံ သင်ကြားအရာထမ်း၊အမှုထမ်းများ၏ ခွဲဝေ၊ခန့်ထား၊လစ်လပ်စာရင်း

စဉ်ရာထူးအမည်ခွဲဝေခန့်ထားလစ်လပ်
ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး
ဌာနကြီးမှူး(သင်တန်းရေးရာ)-
ပါမောက္ခ၁၄၁၀
ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)-
ဌာနမှူး(သင်တန်းရေးရာ)-
ဌာနမှူး(စာကြည့်တိုက်)-
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၂၅၂၁
ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)/(ဘဏ္ဍာ)
၁၀အင်ဂျင်နီယာမှူး-
၁၁မော်ကွန်းထိန်း-
၁၂စာကြည့်တိုက်မှူး-
၁၃ကထိက၅၃၁၁၄၂
၁၄လက်ထောက်ကထိက၆၄၂၅၃၉
၁၅ဌာနစုမှူး
၁၆အားကစားမှူး-
၁၇လက်ထောက်စာကြည့်တိုက်မှူး-
၁၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ-
၁၉လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း-
အရာထမ်းပေါင်း၁၇၇၄၉၁၂၈
၂၀အမှုထမ်းပေါင်း၂၉၈၃၇၂၆၁
စုစုပေါင်း၄၇၅၈၆၃၈၉