ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်အရည်အချင်းများ

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်(၁၇)မြို့နယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်မှုရမှတ်ပေါ် မူတည်၍ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်သို့ လျှောက်ထားသူများထဲမှ အမှတ်သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီသူများကို ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်၏ ကျောင်းသားဝင်ဆံ့အင်အားပေါ်တွင် ကျား (၅၀%) မ (၅၀%) ကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၏ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ရေးမူအရ ခွဲဝေ ရွေးချယ်ပါသည်၊၊

ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ပြီးသင်တန်း(၄) နှစ်တက်ရောက်အောင်မြင်သူများကို ဘွဲ့ အပ်နှင်းချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်၊၊