ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့
ဦးမောင်မောင်ကြီး၊ ဦးစံထွန်းအေး၊ ဦးမျိုးနိုင်၊ ဒေါ်မေသန်းဇော်၊ ဒေါ်တင်တင်အုံး၊ ဒေါ်မီမီဝင်း၊ ဒေါ်အေးအေးသန့်၊ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဆွေ၊ ဒေါ်ဘေဘီသက်၊ ဒေါ်ချောရီလင်း (ဝဲ မှ ယာ)
ဦးမောင်မောင်ကြီး၊ ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)