ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

နောက်ခံသမိုင်း

ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ် ၁.၃.၂၀၀၄ – ၃၁.၈.၂၀၂၀
  • ဆရာအတတ်သင်ကောလိပ်စတင်ဖွင်လှစ်သည့်ရက်   –  ၁.၆.၁၉၅၃  မှ ၃၀.၁၁.၁၉၉၈
  • ပညာရေးကောလိပ်အဆင့်(၂) – ၁.၁၂.၁၉၉၈ မှ ၂၈.၂.၂၀၀၄
  • ပညာရေးကောလိပ် အဆင့်(၁) – ၁.၃.၂၀၀၄ မှ ၃၁.၈.၂၀၂၀
  • ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် – ၁.၉.၂၀၂၀ မှ ယနေ့အထိ
  • အကျယ်အဝန်း – ၂၉.၄၄၅ ဧက တည်နေရာ            – အစိုးရရပ်ကွက် နှင့် အရာရှိရပ်ကွက်၊
  • ယခုလက်ရှိတက်ရောက်ဆဲသင်တန်းသားဦးရေ – (၈၂၆) ဦး

ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ကျောက်ဖြူဆရာအတတ်သင်ကျောင်းအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်၊၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဧရာလမ်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ငလပွေ့လမ်းဟောင်း၊ တောင်ဘက်တွင်အစိုးရရပ်ကွက်၊ မြောက်ဘက်တွင် စံပြကွက်သစ်တို့ရှိပါသည်၊၊

စုစုပေါင်းဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၂၉.၄၄၅ စတုရန်းဧက ရှိပါသည်၊၊ စတင်တည်ထောင်သည့် (၁-၆-၁၉၅၃)မှ (၃၀-၁၁-၁၉၉၈)ထိ ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ (၁-၁၂-၁၉၉၈) မှ (၂၈-၂-၂၀၀၄)အထိ ပညာရေးကောလိပ်(အဆင့်-၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ (၁-၃-၂၀၀၄)မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀)ထိပညာရေးကောလိပ်(အဆင့်-၁)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀)မှ ယနေ့အထိ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ်လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်၊၊

ဆရာအတတ်ပညာသင်ကျောင်းမှသည် ယနေ့ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်အထိ ကျောင်းအုပ်ကြီးစုစုပေါင်း(၂၈)ဦး ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာ့ပညာရေးလောကအတွက် ဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းဆင်းဒီပလိုမာနှင့် လက်မှတ်ပေးအပ်နိုင်မှု စုစုပေါင်းဦးရေမှာ (၂၄၁၄၂)ဦးကျော် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်၊၊

ပထမဦးဆုံး ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဦးမောင်မောင်ကြီး(၁၉၅၃-၁၉၅၄)က စတင်စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်၊၊

ကျောက်ဖြူပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ၁.၉.၂၀၂၀ မှ ယနေ့အထိ